انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدزیست فناوری دریا
 
شهریه نهایی تخفیف
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
690000
20%
865000

100

دکتر جعفر نژاد
بیولوژی سلولی و مولکولی
890000 20% 112000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
450000
20%
565000

50+20

دکتر بهرامی
ژنتیک پایه
350000
20%
440000

50

دکتر اسماعیلی
میکروب شناسی پایه
370000
20%
465000
60
دکتر فهانیک
مجموعه زیست شناسی گیاهی - جانوری - اکولوژی-تکامل-میکروبیولوژی
1000000 20% 1250000
70
دکتر صباحی
مجموعه زیست دریا
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3375000
470
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health