انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد مجموعه زیست شنا سی جا نوری
 
شهریه نهایی تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
700000
20%
880000
50
دکتر نور آبادی
زیست شناسی جانوری
800000
20%
1000000
90
دکتر نورآبادی
فیزیولوژی جانوری
700000
20%
880000
30
دکتر فهانیک
تکوین جانوری (بافت و جنین)

370000

20%

465000

60
دکتر فهانیک
مجموعه زیست شناسی گیاهی - جانوری - اکولوژی-تکامل-میکروبیولوژی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2313000
230
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health