انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.رشته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
 
شهریه نهایی تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
690000
20%
865000

100

دکتر جعفر نژاد
بیولوژی سلولی و مولکولی
890000 20% 1120000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
450000 20% 565000 50+20 دکتر بهرامی ژنتیک پایه
350000
20%
440000

50

دکتر اسماعیلی
 
میکروب شناسی پایه
370000
20%
465000
60
دکتر فهانیک
مجموعه زیست شناسی (گیاهی جانوری- اکولوژی-تکامل)
500000 20% 630000
30
دکتر اسماعیلی
مجموعه (قارچ، ویروس، ایمنی)
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2925000
430
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health