رشته کارشناسی ارشدژنتیک مولکولی

کلاسهای حضوری ارشد ژنتیک

 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1100000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیولوژی سلولی و مولکولی
1300000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
1000000

100

دکتر فراهانی
ژنتیک
500000

50

دکتر اسماعیلی
میکروب شناسی پایه
600000
30
دکتر رمضانی
بیوفیزیک
370000
60
دکتر فهانیک
مجموعه زیست شناسی گیاهی - جانوری - اکولوژی-تکامل-میکروبیولوژی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4383000
480
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health