مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره مامایی
 
   
درباره رشته بیوتکنولوژی و داروسازی
منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی
مشخصات بسته آموزشی
 
 

قیمت بسته به تومان

نام درس
500000
 
بیوشیمی     
ریاضیات مهندسی
شیمی آلی و عمومی
ترمودینامیک
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health