مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره حضوری کنکور پزشکی
 
 
کنکور پزشکی
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000 120 دکتر نادری شیمی آلی و عمومی
1800000 180 استاد شهیدزاده ریاضی
1800000 180 استاد شهیدزاده فیزیک
1600000 160 دکتر اسماعیلی علوم زیستی
600000 60 دکتر حاجی پور زبان
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 20% تخفیف تعداد ساعت
5600000 710
 
Test cable channels Graduate Department of Health