.: رشته کارشناسی ارشد mri :.
 
  مشاوره تخصصی درباره رشته mri  
 

 

 

 

رادیولوژی‌ یا پرتونگاری‌ عبارت‌ است‌ از عكسبرداری‌ به‌ وسیله‌ دستگاه‌ مخصوص‌ از اعضای‌ درون‌ بدن‌ جهت‌ تشخیص‌ نوع‌ بیماری‌ انجام‌ رادیوگرافی‌ به‌ وسیله‌ اشعه‌ ایكس‌، كمك‌ موثری‌ در بررسی‌ وضعیت‌ بیماری‌ است‌.
رشته رادیولوژی یا همان پرتو‌شناسی علم توضیح و تفسیر یافته‌های رادیوگرافیك ....
در ارتباط با علائم و نشانه‌های كلینیكی بیمار است .  راحت‌تر آن همان اشعه x  است كه در موقع شكستگی پا یا دست یا … ، خودتان از نزدیك آن را لمس كرده‌اید.

مقاطع‌ تحصیلی‌ و گرایش‌های‌ رادیولوژی‌ :
همانطور که گفته شد، فارغ‌ التحصیلان‌ این‌ رشته‌ پس‌ از گذراندن‌ دوره‌ كارشناسی‌ در صورت‌ تمایل‌ می‌توانند در رشته‌های‌ فیزیك‌ پزشكی‌ و علوم‌ تشریحی‌ (آناتومی‌) ،مهندسی پزشکی ،رادیوبیولوژی و ... نیز ادامه‌ تحصیل‌ دهند.

فرصتهای‌ شغلی‌ و محل‌های‌ كار و بازار کار :

فارغ‌ التحصیلان‌ این‌ رشته‌ در مؤسسات‌ تصویر نگاری‌ (رادیو لوژی‌، ایزوتوپ‌، سی‌ تی‌ اسكن‌، MRI ) و همچنین‌ در بیمارستانها در بخش‌های‌ فوق‌ الذكر فعالیت‌ می‌كنند.
گروهی‌ از فارغ‌ التحصیلان‌ نیز به‌ عنوان‌ بازرسین‌ كار با اشعه‌ ایكس‌ در سازمان‌ انرژی‌ اتمی‌ و دانشگاههای‌ علوم‌ پزشكی‌ كشور مشغول‌ به‌ كار هستند.
فارغ‌ التحصیلان‌ دوره‌ كارشناسی‌ این‌ رشته‌ با توجه‌ به‌ آموزش‌ روشهای‌ پیشرفته‌ و تخصصی‌ قادرند با همكاری‌ متخصص‌ رادیولوژی‌ امور تخصصی‌ رادیولوژی از قبیل MRI  و CT SCAN‌  را انجام‌ دهند.
تعدادی دیگر از فعالیت های فارغ التحصیلان این رشته :
- انجام رادیوگرافی براساس تكنیك‌های مربوط (وضعیت دادن به بیمار)
- انجام رادیوگرافی با ماده حاجب زیر نظر متخصص رادیولوژی.
 - ظهور و ثبت كلیشه‌های رادیوگرافی.

- كنترل حسن انجام رادیوگرافی انجام شده.

- بایگانی و حفاظت عكسهای رادیولوژی بر طبق استانداردها.

- رعایت كلیه استاندارد‌ها به منظور حفاظت بیمار و متصدی رادیوگرافی.


 
 
Test cable channels Graduate Department of Health