.: رشته کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی :.
 
  راهنمای سایت درباره رشته انفورماتیک پزشکی  
 

 

 

انفورماتيك:
دانش انفورماتیک زیست پزشکی از شاخه های تخصصی بسیار متعددی تشکیل شده است. همانطور که حیطه فعالیت علمی و آموزشی متخصصین پزشکی عموما در شاخه های تخصصی خود می باشد، هر یک از متخصصین انفورماتیک زیست پزشکی نیز غالبا در یک یا چند شاخه معدود از شاخه های ذکر شده فعالیت تخصصی دارند. برای مثال شاخه های پردازش تصاویر، بیوانفورماتیک، استاندارد ها و یا سیستم های هوشمند ...

زمینه های کلیدی تحقیقات در این علم عبارتند از:

 • درک چگونگی استفاده محققین و پزشکان از اطلاعات برای به انجام رساندن اهداف خود
 • مدلسازی از ساختارهای موجود بعنوان نماینده داده ها و اطلاعات که باعث میشوند تا ارتباط بین مفاهیم و اصطلاحات روشن تر شوند
 • توسعه و تکامل سیستمهای کمک تشخیصی کامپیوتری برای بهبود وضعیت درمان بیماران، تحقیقات زیست پزشکی، آموزش و مدیریت.
 • فهم و مخاطب قرار دادن گردش کار امور مرتبط، مدیریت، ارتباطات و مسائل مربوط به تقابل بین انسان و کامپیوتر
 • توسعه روشهائی برای ارزیابی مدلها و سیستمها نظیر تحقیقات خدمات بهداشتی و داده کاوی.

آینده شغلی رشته انفورماتیک پزشکی:

هر چند رشته انفورماتیک پزشکی رشته ای جدید در کشور محسوب می شود، انتظار می رود که در آینده و با رشد روز افزون استفاده از فناوری اطلاعات در سیستم های سلامت، نیاز به متخصصین این رشته روز به روز بیشتر و بیشتر گردد.

متخصصین این رشته میتوانند در سه بخش مشغول به کار شوند:

1- دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، به عنوان:

a . اعضاء هیئت علمی برای آموزش تخصصی در دوره های کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی و نیز تحقیق و پژوهش در شاخه های مرتبط

b . به عنوان مدیران فناوری اطلاعات سلامت

c. راه اندازی شرکت های دانش بنیان به منظور:

 • طراحی استاندارد های اطلاعات سلامت
 • مدلسازی و طراحی فرآیند های بالینی - کاری
 • طراحی نرم افزار های مرتبط با اطلاعات سلامت

d. مدیریت طراحی، اجراء، ارزیابی و پشتیبانی پروژه های مرتبط با انفورماتیک پزشکی
  • سیستم های پرونده الکترونیک سلامت، 
  • سیستم های کمک تشخیصی پزشکی، 
  • سیستم های رجیستری سلامت برای اکتشاف دانش پزشکی
  • سیستم های پزشکی از راه دور

2- سازمان ها و مراکز دولتی حوزه سلامت، به عنوان:

a . مدیران فناوری اطلاعات سلامت سازمان ها

b . طراحان سیستم های اطلاعات سلامت

c . مشاورین تخصصی در زمینه انتخاب، اجرا، و یا ارزیابی سیستم ها و نرم افزار های اطلاعات سلامت

3- بخش خصوصی، به عنوان:

a . راه اندازی شرکت های طراحی سیستم های تجاری اطلاعات سلامت، مانند سیستم های پرونده الکترونیک بیمارستانی، سیستم های مدیریت اطلاعات مطب ها و کلینیک ها، سیستم های کمک تشخیصی رومیزی، و ...

b . راه اندازی شرکت های مشاوره در زمینه های مرتبط با انفورماتیک پزشکی

 

Test cable channels Graduate Department of Health