.: رشته کارشناسی ارشد ایمنی شناسی :.
 
  مشاوره تخصصی درباره رشته ایمنی شناسی  
 
 
 

ايمني شناسي:

 تعريف و هدف :
اين دوره يكي از دوره‌هاي آموزشي علوم پايه در گروه پزشكي در مقطع كارشناسي ارشد است و هدف آن تربيت افراد در سطح كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) براي انتقال و آموزش اطلاعات و معلومات ايمني شناسي عملي به ديگران با استفاده از روشهاي گفتاري و آزمايشگاهي و كسب توانائي در تفسير و تعريف دقيق از پديده‌ها و واكنشهاي ايمنونولوژي است. همچنين در اين برنامه دانشجويان در زمينه تكنيكهاي مختلف ايمونولوژي كه در تشخيص بيماريها بكار مي‌رود آموزش كافي مي‌بينند تا بتوانند در تشخيص آزمايشگاهي بيماريها در مراكز پزشكي، آموزشي و پژوهشي خدمت نمايند و با روش‌هاي نظري و عملي تحقيق آشنا مي‌گردند تا بتوانند با استفاده از دانش خود در اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي همكاري نمايند.
دانشجوياني كه اين دوره كارشناسي ارشد را با موفقيت به پايان مي‌رسانند در آزمايشگاههاي مراكز درماني و بهداشتي در امر تشخيص آزمايشگاهي بيماريهاي عفوني و غيرعفوني خدمت خواهند بود مي‌توانند پروژه‌هاي تحقيقاتي را به اجراء بگذرانند، علاوه بر آن فارغ‌التحصيلان كارشناسي ارشد ايمني شناسي مي‌توانند درصورت داشتن صلاحيتهاي لازم آموزش عملي (آزمايشگاهي) ايمني‌شناسي را در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ديگر عهده دار شوند .

ضرورت و اهميت:
الف – نياز جامعه به نيروي انساني آموزش ديده در زمينه ايمني‌شناسي تا بتوانند تشخيص آزمايشگاهي بيماريها را تا آنجا كه مربوط به سنجش و ارزيابي متغيرهاي سلولي و ملكولي سيستم ايمني بدن مي‌گردد با دقت لازم و استاندارد مطلوب عهده دار شوند.
ب – نياز جامعه در پزشكي جامعه نگر به افراد با تحصيلات عالي در رشته ايمني شناسي براي مسائل مربوط به پيشگيري از بيماريها با واكسيناسيون، ارزيابي واكسيناسيون و مصونيت، تحقيق در كارآئي واكسن‌هاي جديد، توليد و ساخت واكسن‌ها، آنتي‌ژن‌ها، آنتي‌سرمها، آنتي‌باديهاي منوكلونال و ساير فرآورده‌هاي ايمونولوژيك.
ج – انجام خدمات پژوهشي در مراكز دانشگاهها و مؤسسات و مراكز تحقيقاتي و آموزش ايمونولوژي عملي (آزمايشگاهي) به دانشجويان در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در صورت داشتن شرايط لازم.


 
 
Test cable channels Graduate Department of Health