.: رشته کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی :.
 
  مشاوره تخصصی درباره رشته ژنتیک انسانی  
 

 

 

ژنتیک انسانی:
تعريف رشته :
كارشناسي ارشد ژنتيك انساني (MS Human Genetics )
رشته ژنتيك انساني شاخه‌اي از علوم – زيستي پزشكي است كه از جمله به بررسي ساختار سلولها از نظر كروموزومي و ژني مي‌پردازد و مي‌توان طي آن به مباحث مهمي مانند مهندسي ژنتيك – ژنتيك ايمني – ژنتيك جمعيت – ژنتيك سرطان – ژنتيك رفتاري – ژنتيك بيوشيميايي پرداخت. دانش آموختگان اين رشته قادر خواهند بود با همكاري در طرح‌هاي پژوهشي مشتمل بر آناليز ژنتيكي سلولهاي انساني به نواقص و بيماريهاي ژني و كروموزومي بيماران پي ببرند.
كارشناسي ارشد ژنتيك انساني نيز به دوره‌اي اطلاق مي‌شود كه تحصيلات بالاتر از كارشناسي را در بر مي‌گيرد و اولين مقطع تحصيلي پس از كارشناسي مي‌باشد. اين رشته كه مجموعه‌اي از دروس و پژوهش هماهنگ، منسجم و وابسته به هم مي‌باشد به تربيت افرادي لايق، متعهد و كاردان مي‌پردازد كه بتوانند بر مباني علم ژنتيك انساني و پزشكي و متون علمي موجود احاطه يافته و در اثر آشنايي با بسياري از روشهاي پيشرفته پژوهش در زمينة ژنتيك انساني و به دست آوردن كارآيي؛ لياقت و مهارت علمي و عملي لازم را به گونه‌اي كسب كنند كه به خوبي بتوانند به تعليم و در ابعادي به پژوهش در اين رشته پرداخته و از مقاله‌هاي علمي و پژوهش‌هاي علوم ژنتيك انساني و علوم وابسته در جهت پيشبرد مرزهاي دانش و كمك به ايجاد روح علمي در جامعه استفاده كنند.

 

صنعت و بازارکار
دانشجویانی که این دوره آموزشی را طی می کنند می توانند در صورت داشتن شرایط لازم در موسسات آموزش عالی به امر تدریس و تحقیق پرداخته و همچنین ضمن کمک به امر برنامه ریزی در موسسات و مراکز درمانی و بهداشتی یا مراکز تحقیقاتی انجام وظیفه نمایند


 
 
Test cable channels Graduate Department of Health