.: رشته کارشناسی ارشد انگل شناسی :.
 
  مشاوره تخصصی درباره رشته انگل شناسی  
 

 

 

انگل شناسی:
1- تعريف و هدف:
كارشناسي ارشد انگل شناسي پزشكي به دوره‌اي اطلاق مي‌شود كه تحصيلات بالاتر از كارشناسي را در بر مي‌گيرد اولين مقطع تحصيلي پس از كارشناسي مي‌باشد. هدف از ايجاد اين دوره تربيت افرادي لايق، متعهد و كاردان مي‌باشد كه بتوانند بر مباني علم انگل‌شناسي و متون علمي موجود احاطه يافته و با آشنايي با روش‌هاي پيشرفته تحقيق در علوم و بدست آوردن كارآيي و لياقت و مهارت علمي و عملي لازم به تعليم در اين رشته پرداخته و از مقالات علمي و تحقيقاتي علوم انگل‌شناسي پزشكي و علوم وابسته در جهت پيشبردهاي مرزهاي دانش و كمك به ايجاد روح علمي در جامعه استفاده نمايند.
 نقش و توانايي:
دانشجوياني كه اين دوره آموزشي را طي مي‌كنند مي‌توانند درصورت داشتن شرايط لازم در مؤسسات آموزش عالي در امر تدريس و تحقيق همكاري كرده و همچنين ضمن كمك به امر برنامه ريزي در مؤسسات و مراكز درماني و بهداشتي يا مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاههاي تشخيص طبي در زمينه انگل‌شناسي پزشكي انجام وظيفه نمايند.


 
 
Test cable channels Graduate Department of Health