مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: رشته دکتری تخصصی شیمی دارویی :.
 
 
درباره رشته شیمی دارویی
 
 

 

 

شيمي دارويي:

شیمی ‌دارویی ، جنبه‌ای از  علم شیمی  ‌است که درباره کشف ، تکوین ، شناسایی و تغییر روش اثر ترکیبات فعال زیستی در سطح  مولکولی  بحث می‌کند و تاثیر اصلی آن بر داروهاست، اما توجه یک شیمی‌دان دارویی تنها منحصر به  دارو  نبوده و بطور عموم ، دیگر ترکیباتی که فعالیت زیستی دارند، باید مورد توجه باشند. شیمی ‌دارویی ، علاوه بر این ، شامل  جداسازی  و تشخیص و سنتز ترکیباتی است که می‌توانند در  علوم پزشکی  برای پیشگیری و بهبود و درمان بیماریها بکار روند


 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health