انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: رشته دکتری تخصصی شیمی دارویی :.
 
 
درباره رشته شیمی دارویی
 
 

 

 

شيمي دارويي:

شیمی ‌دارویی ، جنبه‌ای از  علم شیمی  ‌است که درباره کشف ، تکوین ، شناسایی و تغییر روش اثر ترکیبات فعال زیستی در سطح  مولکولی  بحث می‌کند و تاثیر اصلی آن بر داروهاست، اما توجه یک شیمی‌دان دارویی تنها منحصر به  دارو  نبوده و بطور عموم ، دیگر ترکیباتی که فعالیت زیستی دارند، باید مورد توجه باشند. شیمی ‌دارویی ، علاوه بر این ، شامل  جداسازی  و تشخیص و سنتز ترکیباتی است که می‌توانند در  علوم پزشکی  برای پیشگیری و بهبود و درمان بیماریها بکار روند


 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health