انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
  مکالمه  
دوره 100 ساعته آموزش مکالمه زبان بصورت فشرده و شیوه ای نوین جهت مکالمات روزمره و پیشنیاز شرکت در دوره های
و ... میباشد. پس از گذراندن این دوره ها گواهینامه بین المللی از سازمان بین المللی آموزش زبان آمریکا
IELTS ،TOEFL
برای هر شرکت کننده صادر می گردد IEERA درایران
 
شرایط دوره حضوری
 
   
شهریه به تومان
تعداد جلسات

مدت کل دوره

بر حسب ماه

تعداد جلسات در هفته

سه ساعته

نام استاد
نام درس
400000
23
3
2
دکتر حاجی پور
Level 1
400000
20
3
2
دکتر حاجی پور
Level 2
400000
20
3
2
دکتر حاجی پور
Level 3
150000 7 1 2 دکتر حاجی پور مرور مکالمه 1
420000
20
3
2
دکتر حاجی پور
Level 4
150000 7 1 2 دکتر حاجی پور مرور مکالمه 2
420000
17
3
2
دکتر حاجی پور
Level 5
 
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health