.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
  Ocupational English Test  
 
گروه پزشکی ايراني ( پزشکان ، دندانپزشکان ، پرستاران و....) كه خواستار دريافت مدرك تخصصي از كشور استراليا هستند دوره OET (زبان انگليسي مورد قبول دانشگاه هاي بين المللي) را در ايران درموسسه معین میتوانند بگذرانندو بادریافت این مدرک امکان دریافت ویزای کار استرالیا فراهم میشود . این مدرک جایگزین مدرک IELTS برای گروه پزشکی بوده و باتوجه به سخت بودن گرفتن نمره 7 IELTS بسیار آسانتر از این آزمون برای گروه پزشکی میباشد . اين دوره توسط استاد فارغ التحصیل دکترا از دانشگاه new castel استراليا برگزار میشود. سئوالات آزمون OET مانند IELTS شامل چهار مهارت میباشد که دو مهارت reading , listening بین کلیه رشته ها مشترک بوده وبصورت پزشکی عمومی میباشد ودو مهارت writing , speaking بصورت تخصصی برای هر رشته متفاوت است. نمره قبولی در آزمون OET برای تایید بورد تخصص رشته مربوطه در استرالیا و دریافت ویزای شغلی سطح B میباشد.
 
شرایط دوره حضوری
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
200000 20 دکتر ساعدی Listening
200000 20 دکتر ساعدی Reading
360000 30 دکتر ساعدی Speaking
360000 30 دکتر ساعدی Writing
 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
اقساط
پیش پرداخت
کل شهریه
تعداد ساعت
چهار فقره چک به مبلغ 200000 تومان
300000
1100000
100
       
Test cable channels Graduate Department of Health