مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 11کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان95-94

 

کارنامه رتبه 11کارشناسی ارشد پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه  نوزادان 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
11 275 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه  نوزادان پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
36.36 پرستاري  كودكان 56.56 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
76.76 بهداشت  جامعه 61.9433 روان  پرستاري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
43.7633 زبان  عمومي 68.68 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است