.: ویدئو از کلاسهای دکتری تخصصی :.

قسمتی از ویدئوی کلاس دکتری فارماسیوتیکس استاد ابراهیمی - قسمت اول