.: ویدئو از کلاسهای دکتری تخصصی :.

قسمتی از ویدئوی کلاس دکتری شیمی دارویی استاد اسدی - قسمت دوم