انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: ویدئو از کلاسهای دکتری تخصصی :.

قسمتی از ویدئوی کلاس دکتری شیمی دارویی استاد اسدی - قسمت دوم