انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
  زبان کارشناسی ارشد  
 
شرایط دوره حضوری
 
   
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
600000
60
دکتر حاجی پور
زبان کارشناسی ارشد
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health