.:بسته های آموزشی دکتری تخصصی مدیریت تحقیقات وفناوری درنظام سلامت :.
 
 
   
   
 
بسته های آموزشی دکتری تخصصی
 
 
 

بسته آموزشی مجموعه ای است منحصر بفرد که امکان در اختیار داشتن یکجای مطالب مهم کلیه کتب اصلی و جزوات ارزشمند اساتید تاثیرگذار در آزمون را میسر می سازد. این بسته ارزشمند شامل کلیه مباحث دروس دوره مورد نظر بوده و داوطلب را با فراگیری کامل مطالب، از مطالعه پراکنده بی نیاز می سازد.

 
:لیست رشته هایی که دارای بسته آموزشی هستند به شرح زیر می باشد
 
 
 
 
 
علوم بهداشتی
 
   
   
   
   
   
   
   
  بهداشت و ایمنی مواد غذایی  
  روانشناسی سلامت  
   
     

 

 

 
 
علوم بالینی
 
  آموزش پرستاری  
   
 

علوم تغذیه

 
  مامایی  
   
  مطالعات اعتیاد  
   
   
 
     
 
رادیولوژی ومهندسی
 
 

فيزيك پزشكي

 
 

مهندسی بافت

 
 

تصویربرداری پزشکی گرایش عصبی

 
 

تصویربرداری پزشکی گرایش سلولی و مولکولی

 
     
     
 
مجموعه زیست شناسی
 
   
   
   
   
   
   
   
  بیوانفورماتیک  
     
 
مجموعه مدیریت
 
   
 

اقتصاد بهداشت

 
   
   
   
   
   
   
   
  آینده پژوهی سلامت  
  یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی  
مجموعه داروسازی
   
علوم پایه پزشکی
 
     
     
   

ویروس شناسی

 
     
     
     
     
     
     
   

قارچ شناسي پزشكي

 
     
     
     
       
توانبخشی
     
فیزیوتراپی      فیزیولوژی ورزش  

مشاوره توانبخشی

     
مددکاری اجتماعی     علوم اعصاب  
       
       
     

زیست پزشکی سامانه ای

 
      علوم بیومدیکال مقایسه ای  
      توکسینهای میکروبی  
      هوش مصنوعی