.:بسته های آموزشی دکتری تخصصی مدیریت تحقیقات وفناوری درنظام سلامت :.
 
 
   
   
 
بسته های آموزشی دکتری تخصصی
 
 
 

بسته آموزشی مجموعه ای است منحصر بفرد که امکان در اختیار داشتن یکجای مطالب مهم کلیه کتب اصلی و جزوات ارزشمند اساتید تاثیرگذار در آزمون را میسر می سازد. این بسته ارزشمند شامل کلیه مباحث دروس دوره مورد نظر بوده و داوطلب را با فراگیری کامل مطالب، از مطالعه پراکنده بی نیاز می سازد.

 
:لیست رشته هایی که دارای بسته آموزشی هستند به شرح زیر می باشد
 
 
 
 
 
علوم بهداشتی
 
   
   
   
   
   
   
   
  روانشناسی سلامت  
  روانشناسی عمومی  
 
 
     

 

 

 
 
علوم بالینی
 
  آموزش پرستاری  
   
 

علوم تغذیه

 
  مامایی  
   
  مطالعات اعتیاد  
   
 
 
 
     
 
رادیولوژی ومهندسی
 
 

فيزيك پزشكي

 
 

مهندسی بافت

 
 

تصویربرداری پزشکی گرایش عصبی

 
 

تصویربرداری پزشکی گرایش سلولی و مولکولی

 
     
     
 
مجموعه زیست شناسی
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
مجموعه مدیریت
 
   
 

اقتصاد بهداشت

 
   
   
   
   
   
   
   
  آینده پژوهی سلامت  
  یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی  
مجموعه داروسازی
   
علوم پایه پزشکی
 
     
     
   

ویروس شناسی

 
     
     
     
     
     
     
   

نانوتكنولوژي پزشكي

 
     
     
     
       
توانبخشی
     
فیزیوتراپی     فیزیولوژی  

مددکاری اجتماعی

     
      مهندسی بافت  
       
       
     

علوم بیومدیکال مقایسه ای

 
      توکسینهای میکروبی  
      هوش مصنوعی