.: منابع دکتری تخصصی تولید مثل :.
 
شهریه به تومان
نام درس
علوم تولید مثل(جنین شناسی، بافت شناسی، فیزیولوژی غدد و تولید مثل)
 
2,500,000
بيولوژي سلولي  و مولكولي
 

زبان انگلیسی + گرامر

 
  آمادگی مصاحبه دکتری  
  بانک سؤالات تا آزمون سال 1402  
 
Test cable channels Graduate Department of Health