رشته دکتری تخصصی ژنتیک انسانی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1400000

20+100 ساعت نکته و تست+ 30 ساعت آنلاین

دکتر فراهانی

ژنتیک انسانی

700000

20+40 ساعت نکته و تست

دکتر جعفرنژاد
بیوشیمی
900000
46
دکتر وکیلی
استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2700000
256
   
Test cable channels Graduate Department of Health