.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی  :.
 
 
   
   
 
بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی
 
 
 

بسته آموزشی مجموعه ای است منحصر بفرد که امکان در اختیار داشتن یکجای مطالب مهم کلیه کتب اصلی و جزوات ارزشمند اساتید تاثیرگذار در آزمون را میسر می سازد. این بسته ارزشمند شامل کلیه مباحث دروس دوره مورد نظر بوده و داوطلب را با فراگیری کامل مطالب، از مطالعه پراکنده بی نیاز می سازد.

 
:لیست رشته هایی که دارای بسته آموزشی هستند به شرح زیر می باشد
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health