رشته کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1500000
40

دکتر افشار

 
دانش كتابشناسي
1800000
50
دکتر افشار
علوم وتکنولوژی اطلاعات پزشکی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2970000
90
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health