رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
2050000

20+100 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
2050000

20+100 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست سلولی و مولکولی
1500000
10+70 ساعت نکته و تست
دکتر نادری
شیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5070000
320
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health