.: منابع کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
بیوشیمی
 
1200000
زیست شناسی سلولی و مولکولی
 
شیمی آلی و عمومی
 
 
زبان عمومی
 
   

شهریه جزوات مربوط به بسته آموزشی این رشته به صورت مجزا از سایر رشته های مجموعه اعلام گردیده است، درصورت تمایل به تهیه بسته جامع که کل گرایشهای این مجموعه را پوشش دهد 20% به مبلغ فوق اضافه می گردد.

 

 
Test cable channels Graduate Department of Health