رشته کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
اپیدمیولوژی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:221 نام رشته:اپیدمیولوژی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
گوردیس- مازنر
30
استاد منصوری
مباني اپيدميولوژي
پروین یاوری
24
استاد قربانی
اپيدميولوژي بيماريها
دکترناصری
18
استاد خدایاری
اصطلاحات پزشکی
دکترمحمدودکترافضلی
24
استاد نوریان
آمار
درسنامه طب پیشگیری پارک
24
استاد عباسی کیا
کلیات بهداشت

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد اپیدمیولوژی  سال 99-98 

مباني اپيدميولوژي ( مازنر- گورديس )- آشنايي با سلامت و بيماري ها از ديدگاه اپيدميولوژي ( مازنر ) – مفاهيم و مدلهاي اپيدميولوژي ( مازنر) – اپيدميولوژي توصيفي : شخص ( مازنر ) – مقدمه (گورديس ) – چگونگي انتقال بيماري (گورديس) – اندازه گيري وقوع بيماري (گورديس)-
اصطلاحات پزشكي : 53 لغت (واژه نامه )
اپيدميولوژي بيماريها : آترواسكلروز- پرفشاري خون- ديابت- اختلالهاي ناشي از كمبود يد- سرطان – تالاسمي- افسردگي- حوادث و سوانح – سوء تغذيه كودكان زير 5 سال ( دكترپروین یاوری)
کلیات بهداشت: انسان و پزشکی، مفهوم سلامت و بیماری، علوم اجتماعی و پزشکی، ارتباط برای آموزش بهداشت، برنامه ریزی و مدیریت بهداشت، مراقبت های بهداشتی جامعه، بهداشت بین الملل، ایمن سازی، تغذیه با شیر مادر


زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
98/9/29   

مباني اپيدوميولوژي( مازنر – گورديس) – اپيدميولوژي توصيفي مكان – زمان ( مازنر) – جستجوي روابط عليتي    ( مازنر) – كارآزماييهاي مربوط به پيشگيري و درمان ( مازنر)- ارزيابي اعتبار و قابليت اطمينان ( گورديس)- ارزيابي اثر بخشي روشهاي پيشگيري و درمان ( گورديس) – تعيين علت بيماري با استفاده از روشهاي اپيدميولوژي (گورديس)-
اصطلاحات پزشكي :53 لغت بعد ( لت )-
اپيدميولوژي بيماريها : بيماريهاي منتشره از راه دستگاه گوارش – بيماريهاي منتشره از راه دستگاه تنفس – هپاتيت ها –      ( دكتر پروین یاوری )
کلیات بهداشت:مراقبت های دوران بارداری، مراقبت از کودکان، رشد و نمو در کودکان، بیماری های واگیر و بومی، بهداشت مدارس، بهداشت حرفه ای، بهداشت روان، بهداشت سالمندی، ازدواج، بهداشت قبل از ازدواج، مشاوره ژنتیکی، بهداشت محیط، بهداشت آب، بهداشت هوا، بهداشت خاک، دفع بهداشتی فاضلاب، تصفیه فاضلاب، ناقلین بیماری و روش مبارزه با آن، حوادث و کنترل آن


زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
98/10/27

 

مباني اپيدوميولوژي :اندازه هاي ابتلا و ميرايي ( مازنر ) – منابع اطلاعات در بهداشت اجتماعي (مازنر)- پاره اي از شاخصهاي بهداشتي (مازنر)- حركات جمعيت و بهداشت (مازنر) – مطالعات همگروهي (گورديس)- مطالعات مورد شاهدي و مقطعي ( گورديس) – برآورد خطر
اصطلاحات : 253 لغت بعد
 اپيدميولوژي بيماريها : بيماري هاي داراي ناقل يا مخزن – ايدز- قابل انتقال مزمن- ( دكتر پروین یاوی
آمار : مفهوم آمار – توزیع و بیان آن – توصیف عددی نتیجه مشاهدات – احتمالات – توزیع نرمال
کلیات بهداشت: اصول اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی تحلیلی، اپیدمیولوژی تجربی، اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی، غربالگری، جمعیت شناسی و تنظیم خانواده، آمار، بهداشت سالمندان، روانشناسی سلامت


زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
98/11/25

مباني اپيدوميولوژي :غربالگري در كشف بيماري و حفظ سلامت ( مازنر) – بيماريهاي عفوني (مازنر)- روشهاي مطالعه بيماريهاي مزمن (مازنر)- ادامه مبحث خطر (گورديس)- مقايسه مطالعه همگروهي و مورد- شاهدي (گورديس)- از همبستگي به عليت (گورديس)- تورش ،مخدوش شدن ، برهمكش (گورديس)
اصطلاحات : 53 لغت بعد
 اپيدميولوژي بيماريها : بيماريهاي قابل پيشگيري به وسيله واكسن
آمار: برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس – بستگی بین صفات
کلیات بهداشت : برنامه کشوری شیرمادر و واکسیناسیون و سلامت مادر و کودک ، بهداشت باروری، بیماریهای اسهالی
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
98/12/23  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

98/09/29

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

98/10/27

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

98/11/25

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

98/12/23

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
99/01/22

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
99/02/05
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
99/02/19
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
99/03/09
آزمون جامع چهارم