رشته کارشناسی ارشدقارچ شناسی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1800000
20
دکتر اسماعیلی
قارچ شناسی
1800000
20
دکتر اسماعیلی
انگل شناسی
5500000

80

دکترعقيل
ایمنی شناسی
4400000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد زیست شناسی سلولی و مولکولی
2500000

20+100 ساعت نکته و تست

دکتر اسماعیلی میکروب شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
14400000 360
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health