رشته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1600000
30
خانم دکتر مسلمی
میکروب شناسی موادغذایی
1600000
30
خانم دکتر مسلمی
اصول نگهداری موادغذایی
1600000
30
خانم دکتر مسلمی
شيمي مواد غذايي
1600000
30
خانم دکتر مسلمی
كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5760000
120
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health