رشته کارشناسی ارشد ایمنی شناسی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1750000

80

دکتر یزدان دوست
ایمنی شناسی
2050000

20+100 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
2050000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفرنژاد
زیست شناسی سلولی و مولکولی
1500000

20+100 ساعت نکته و تست

دکتر اسماعیلی میکروب شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
  شهریه با 10% تخفیف تعداد ساعت
  6645000 440
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health