رشته کارشناسی ارشد ایمنی شناسی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000

80 + 20 ساعت نکته و تست

گروه اساتید
ایمنی شناسی
1300000 100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
1100000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفرنژاد
زیست شناسی سلولی و مولکولی
1000000 100 + 20 ساعت نکته و تست دکتر اسماعیلی میکروب شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
  شهریه با 10% تخفیف تعداد ساعت
  3960000 460
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health