رشته کارشناسی ارشد خون شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1950000

100

دکتر یزدان دوست
خون شناسي وبانک خون
1750000

80

دکتر یزدان دوست
ایمنی شناسی
2050000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
2050000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست شناسی سلولی و مولکولی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
7050000
420
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health