رشته کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

 

 

 
کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1500000

10+70 ساعت نکته و تست

دکتر نادری
شيمي
1500000

100

دکتر نورآبادی
فیزیولوژی )برگزاری به صورت تلگرامی)
1000000
15
دکتر یوسفی
روشهاي دستگاهي
2050000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفرنژاد
بيوشيمي
800000
30
دکتر متقی نژاد
سم شناسی
1300000
30
خانم دکتر مسلمی
میکروب شناسی مواد غذایی
1000000
20
استاد انصاری
تغذیه عمومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
8250000 395
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان
   

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health