رشته کارشناسی ارشد نظارت بر امور دارویی
 
 
نظارت بر امور دارویی
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
900000 50 دکتر متقی نژاد داروشناسی
780000 30 دکتر متقی نژاد
کنترل میکروبی داروها
780000 30 دکتر متقی نژاد
کنترل فیزیوکوشیمیایی داروها
700000 40 دکتر جاویدی
فارماسیوتیکس
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
کل شهریه با 10% تخفیف تعداد ساعت
2844000
150
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health