"منابع آزمون کارشناسی ارشدفیزیوتراپی90
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1400000
40
خانم دکتر آبسالان
فیزیوتراپی در بیماریها
1100000
20
خانم دکتر آبسالان
ارزشيابي واندازه گيري
1100000
20
آقای رضایی
اصول حرکت درماني
1100000
20
آقای رضایی
ارتز وپروتز
1100000 20 دکتر هاشمی بیومکانیک
1100000
20
خانم دکتر آبسالان
الکتروتراپی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
6210000
140
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health