رشته کارشناسی ارشدسم شناسی
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1500000

10+70 ساعت نکته و تست

دکتر نادری
شیمی
2050000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
1300000
50
دكتر نورآبادی
زیست شناسی عمومي
1000000
30
دکتر متقی نژاد
سم شناسي
1000000
30
دکتر متقی نژاد
دارو شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
6180000
310
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health