رشته کارشناسی ارشد شیمی دارویی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
50
دکتر نادری
شيمي آلي
1300000
50
دکتر نورآبادی
زیست شناسی عمومی
1000000
15
دکتر یوسفی
شیمی تجزیه
2050000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بيوشيمي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4830000
255
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

 

 

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health