رشته کارشناسی ارشدعلوم تغذیه
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
2000000

30+100 ساعت نکته و تست

استاد انصاری

مباني تغذيه و رژيم درماني  

1500000

100

دكتر نور آبادی

فیزیولوژی )برگزاری به صورت تلگرامی)

2050000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5010000
350
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health