.:منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
ویروس شناسی
 
باکتری شناسی
 
ایمنی شناسی
 
1450000
بیوشیمی
 
  انگل شناسی  
  زیست سلولی و مولکولی  
  زبان عمومی  
   

شهریه جزوات مربوط به بسته آموزشی این رشته به صورت مجزا از سایر رشته های مجموعه اعلام گردیده است، درصورت تمایل به تهیه بسته جامع که کل گرایشهای این مجموعه را پوشش دهد 20% به مبلغ فوق اضافه می گردد.

 

 
Test cable channels Graduate Department of Health