رشته کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
2300000

18+100 ساعت نکته و تست + 110 ساعت آنلاین

دکتر فراهانی
ژنتیک پایه و پزشکی
2050000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیولوژی سلولی و مولکولی
2050000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5790000 468
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health