.: رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی :.
 
  راهنمای سایت درباره رشته بیوشیمی  
 

 

 

رشته  بیوشیمی:
بیوشیمی علمی است که درباره ترکیبات و واکنشهای شیمیایی در موجودات زنده بحث می‌کند .
بيوشيمي علم مربوط به تركيب اجزا و ساختار مواد موجود در سيستم هاي زنده و واكنش هاي شيميايي انجام شده در اين سيستم ها ست
شيمي عمومي, چارلز مورتيمر,ترجمه دكتر عيسي ياوري,جلد دوم  

بيوشيمي شاخه اي از زيست شناسي است , اما شاخه اي از شيمي آلي نيز به شمار مي رود.مطالعه زيست شناسي در سطح مولكولي را زيست شيمي گوينداما هدف علم بيوشيمي چيست؟  
هدف بيوشيمي تبيين مولكولي تمام فرآيندهاي شيميايي سلولهاي زنده است

هدف اصلي بيوشيمي عبارتست از درك كامل تمام فرآيندهاي شيميايي مرتبط با سلولهاي زنده در سطح مولكولي

تلاش براي شناخت چگونگي آغاز حيات از ديگر اهداف بيوشيمي استهدف نهايي زيست شيمي به دست آوردن درك واضح از واكنشهايي شيميايي كه در درون سلول زنده صورت مي گيرد و ارتباط اين واكنشها با ساختار و كار سلول است.


1- تعريف و هدف:

كارشناسي ارشد ناپيوسته بيوشيمي به دوره‌اي اطلاق مي‌گردد كه تحصيلات بالاتر از كارشناسي را در بر گرفته و اولين مقطع تحصيلي بعد از كارشناسي مي‌باشد.

هدف از اين دوره تربيت افراد لايق، متعهد و متخصصي است كه بتوانند در اثر آشنايي با روشهاي پيشرفته تحقيق و تتبع اين علم شرايط نيل به خودكفايي در اين رشته را فراهم آورند.

ضرورت و اهميت:

اهميت اين دوره بر اين است كه آزمايشگاهي بيوشيمي در حد ضرورت تكميل و نتيجتاً افراد لايق و كاردان جوابگوي نيازهاي جامعه در آزمايشگاههاي بيوشيمي مي‌شوند و همين امر موجب ارتقاء كيفيت علمي در تحقيق و تتبع بيوشيمي مي‌گردد.

نقش و توانايي:

دانشجوياني كه اين دوره را طي مي‌كنند مي‌توانند درصورت داشتن شرايط لازم در مؤسسات آموزش عالي و وزارت بهداشت درمان به امر تدريس نظري در مقاطع كارداني و كارشناسي و تدريس عملي در آزمايشگاههاي آموزشي و باليني و تحقيق بپردازند.

Test cable channels Graduate Department of Health