درباره ما

در جهانی که ما در آن زندگی می کنیم پر از دعدغه های آینده هیچ راه گریزی نیست به جز اینکه از تمدن جهان اول عقب نیفتیم پس چاره ای نیست جز اینکه در راه علم از دیگران سبقت گرفت ،این همان چیزی است که آدمیان در طول سال هاست که به دنبا لش می باند . حال ما متشکل از همان آدمیانی که هرگز خواهان دور ماندن از جهان تمدن نمی باشند در کنار هم گرد آمده ایم ومجموعه ای را تشکیل داده ایم به نام مؤسسه علوم وفنون معین که شما را با دنیای گسترده پزشکی و پرستاری ومامایی وکلیه شاخه های وابسته به پزشکی آشنا نماییم وشما را دعوت می کنیم از این قافله که با سرعت نور در حرکت به سوی آینده ای روشن می باشد عقب نیفتید چرا که فرصت ها از دست می روند وافسوس در حال،برای آینده ای بهتر به جایی نمی رسد،چاره ای نیست جز اینکه در حال تکاپو باشیم، در تکاپوی رسیدن به آینده ای روشن،شاید ما یکی از همان لاین هایی باشیم که شما سال هاست برای رسیدن به اهدافتان به دنبالش بوده اید در مسیر این مجموعه (معین)شما با مطالب جدید وپیشرفته ای در رشته های مورد علاقه خود در راه رسیدن به اهدافتان که همانا پیشرفت درعرصه های علمی جهت خدمت به همنوعان خویش در مراکز درمانی وارائه مراقبت های ویژه به بیماران از پیشگیری تابازتوانی وبهبود وضعیت بهداشتی ، درمانی کشور شامل همان مطالب مهم پزشکی ،پرستاری و مامایی و…. آشنا می شوید. امید است معین بتواند مانند نامش معین خوبی برای شما دوستداران باشد.