منابع آزمون لیسانس به پزشکی

ردیف حیطه حیطه ها تعداد سؤال پیشنهادی منابع
1 مبانی بیوشیمیایی و بیولوژیکی سیستم های حیاتی بیوشیمی(8)

ژنتیک(10)

بافت شناسی عمومی و جنین شناسی(9)

فیزیولوژی(19) و آناتومی سیستم های بدن(17)

ایمونولوژی(10)

باکتری و ویروس(میکروب شناسی)(12)

85 منابع علوم پایه
2 شیمیایی و فیزیکی سیستم های حیاتی شیمی عمومی

شیمی آلی(4)-شیمی معدنی(4)

فیزیک پزشکی با گرایش پایه(7)

15 جامع شیمی آلی و عمومی(تألیف دکتر رشید قنبرپور و مهندس آیدا خواجه)

فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی با سرپرستی دکتر عقابیان

3 مبانی بیولوژیک،روانشناختی و جامعه شناختی رفتار روان شناسی مقدماتی

جامعه شناسی مقدماتی

25 جامعه شناسی عمومی(دکتر منوچهر محسنی)

روانشناسی عمومی(دکتر حمزه گنجوی)

4 مهارت های استدلال و تفکر نقاد در حیطه علوم انسانی و علوم اجتماعی 25 راهنمای علمی برای مهارت های تفکر نقاد(دکتر اکبر سلطانی و مریم آقازاده)

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید