ظرفیت پذیرش رشته پزشکی

هر ساله از بین داوطلبینی که واجد شرایط بوده و موفق به شرکت در آزمون کتبی می شوند فقط 20 نفر نمره قبولی کتبی را کسب کرده و به مرحله آزمون مصاحبه راه می یابند و نهایتا 10 نفر موفق به راهیابی به رشته پزشکی می شوند.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید