مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشد مامایی39 رتبه 95-96

 

کارشناسی ارشد مامایی39 رتبه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
39 60.1392 مامايي   شيراز مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
78.4584 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 78.4584 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
56.8752 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 56.2122 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس ششم درصد درس پنجم
27.4584 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 67.2792 جنين  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 7.14 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.