مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: موسسه علوم و فنون معین :.
         
   
     
تهران - بالاتر از میدان ولیعصر - بعد از تقاطع زرتشت- کوی پزشک پور - پلاک 12 - ساختمان معین
:نشانی دفتر مرکزی
               
  info@mui.ir :ایمیل 88802153 :تلفن
:مشاوره تحصیلی
  info@mui.ir :ایمیل 88915840 :تلفن
:امور نمایندگی ها
     
 
 
         
         
         
Test cable channels Graduate Department of Health