مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره بازآموزی pacu :. رشته کارشناسی ارشد آمار حیاتی
 
 

PACU اتاق عمل

 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
150000
20
استاد کردمیر

96/05/06 لغایت 96/05/07

اول
150000
20
استاد کردمیر

96/06/30 لغایت 96/06/31

دوم
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health