مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره بازآموزی ccu
 
 
CCU
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
250000
40
استاد کامرانی
96/05/20 لغایت 96/05/23
اول
250000
40
استاد کامرانی
96/06/24 لغایت 96/06/27

دوم

250000
40
استاد کامرانی
96/07/14 لغایت 96/07/17
سوم
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health