مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره باآموزی_icu رشته کارشناسی ارشد آمار حیاتی
 
 
ICU
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
230000
40
استاد شیری
96/05/13 لغایت 96/05/15
اول
230000
40
استاد شیری
96/06/10 لغایت 96/06/12
دوم
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health