.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
 
 IEPT درباره آزمون

آزمون IEPT چیست؟
آزمون IEPT یا International English Proficiency Test یک آزمون بین المللی زبان انگلیسی است که میزان تبحر یا حرفه­ای بودن شخص را در زبان انگلیسی می­سنجد. این مدرک در پنج سطح Basic ، Junior ، intermediate ، upper intermediate و advanced صادر می­شود. این یکی از مدارک مهم جهت استخدام در بسیاری از کشورها یا ورودبه دورۀ دکترا در بسیاری از دانشگاههای معتبردنیا می­باشد.
2- مفاد آزمون چیست؟
این آزمون شامل 50 سؤال گرامری بصورت چهارجوابه و 50 سؤال درک مطلب در قالب 8 متن با سؤالات چهارجوابه و یکwriting با موضوع از پیش تعیین شده می­باشد. سطح سؤالات بسیار شبیه سؤالات آزمون TOEFL می­باشد.
3- مدارک چگونه و از چه کشوری صادر می­شوند؟
این مدارک بصورت original و از کشور امریکا برای فراگیر صادر می­گردد. سازمان بین المللی آموزشو تحقیق بین المللی زبان انگلیسی در امریکا مسئول برگزاری آزمون و صدور مدارک می­باشد. نگاهی به سایت مرکزی سازمان IEERA . دکتر ناصر حاجی­پور تنها نماینده رسمی این سازمان در خاورمیانه با همکاری مؤسسه علوم و فنون معین اقدان به برگزاری این آزمونها در ایران و ارائه مدارک اصل نموده است. مشاهده کد نمایندگی در سایت مرکزی سازمان
4- نحوۀ ثبت نام و برگزاری آزمون چگونه است؟
مبلغ شرکت این آزمون 55 دلار امریکا می­باشد. به نحوی که متقاضی در لحظه تکمیل فرم ثبت نام مبلغ 25 دلارپرداخت می­کند. اگر در آزمون پذیرفته شد، 30 دلار دیگر برای صدورمدرک پرداخت خواهد کرد در غیر این صورت مبلغ دیگری دریافت نخواهد شد. دانلود فرم ثبت نام. بعد از تصحیح اوراق، با توجه به امتیازی که شرکت کننده در آزمون کسب می­کند یکی از مدارک مذکوردر سؤال یک (IEPT1, 2 , 3 , 4, 5 ) به او اعطاء خواهد شد. مدرک اصل بعد از سه ماه تحویل خواهد شد.

 

 


 
 
 
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health