مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
 
نکات شرکت درآزمون


نکته مهم 1: هفتاد دلارمربوط به آزمون ISET4 در دو مرحله دریافت می­شود. بطوری که متقاضی در ابتدا 30 پرداخت می­نماید. اگر در آزمون پذیرفته شد، نسبت به پرداخت 40 باقیمانده اقدام می­نماید. در غیر این صورت مبلغی پرداخت نخواهد کرد.
نکته مهم 2: متقاضیان شرکت در آزمون Tesol ابتدا مبلغ 300 دلار امریکاپرداخت می­نمایند که با آن می­توانند ثبت نام نموده و در کلاسهایonline شرکت کنند. در زمان آزمون، اگر نوع اول مدرکTesol (ذکر شده در سؤال 6) را انتخاب نمایندمبلغ دیگری برای آزمون و دریافت مدرک پرداخت نخواهند نمود. اما اگر مدرکqualified (نوع 2) را انتخاب نمایند باید مبلغ 300 دلار دیگر برای آزمون و دریافت مدرک پرداخت نمایند.
اصل مدارک بعد از 3 ماه تحویل فراگیران خواهد شد.

 

 


 
 
 
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health