مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
 
tesol نحوۀ ثبت نام

نحوۀ ثبت نام
همانطور که در بخش قبلی بیان گردید. متقاضیان باید ابتدا در امتحان پیش­نیاز بنام ISET4 شرکت نمایند. هزینه ثبت نام در این آزمون 70 امریکا می­باشدکه می­توانند معادل ارزش آنرا به ریال به مؤسسه پرداخت نمایند. جهت ثبت نام، متقاضی می­تواند فرم ثبت نام را دانلود نموده و به آدرس hadjipour@ieeramui.ir ارسال نمایند تا تاریخ آزمون برای آنها تعیین گردد.
پس از قبولی در این آزمون، می­توانند فرم ثبت نامTesol را دانلود نمایند و به همان آدرس ایمیل نمایند. تا username و password شرکت در کلاسهای online را دریافت نمایند.

 

 


 
 
 
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health